“Bazı şeyleri en iyi, sakin zamanlarda; bazılarınıysa fırtınada öğrenirsiniz.” Willa Cather
“Konuşurken bir şey öğrenemezsin. Hayatın gerçeği bu. Konuştuğun sürece dinleyemezsin.” Creed
“Altmış yıl önce her şeyi biliyordum, şimdiyse hiçbir şey bilmiyorum. Eğitim cehaletin yavaş yavaş keşfedilmesidir.” Will Durant
“Niçin yaşadığımı öğrenmek istiyordum. Bu amaçla da, kendimin dışında kalan her şeyi araştırdım. Açıkça çok şey öğrendim; ama ihtiyacım olan şeyleri değil.” Lev Tolstoy
“Yaşamın tek öğretmeni, yalnızca yaşamdır.” Miguel de Unamuno
“Oğlum okuyacak, kitapları olacak. Sonra yazacak, yazmayı öğrenecek. Sayıları, hesap yapmayı… Ve bütün bunlar bizi özgür kılacak, çünkü o öğrenecek, biz de ondan öğreneceğiz ve özgür olacağız.” John Steinbeck
“Eğitim görmüş halkı bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır.” Montaigne
“Bilgiyi hayat için değil, okul için öğreniyoruz.” Cicero
“Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır.” Victor Hugo
“İnsan yüreğinden akan tek şeyin kan olmadığını öğrenmiştim.” Marlo Morgan
“Sizi yenebilecek bir rakibe karşı oynadığınızda, en fazla şeyi öğrenirsiniz.” Richard Bach
“Eğitimin özü, beyinlere bilgi yığmak değil, bireyin kendi benzersizliğini anlamasına yardımcı olup bunu nasıl geliştireceğini öğretmek ve sonra başkalarıyla nasıl paylaşacağını göstermektir.” Leo Buscaglia
“Her şeyi tam zamanında yapmak, ancak yaşamımızın sonlarına doğru öğrenebildiğimiz o küçük erdemlerden biridir.” Virginia Woolf
“Öğretici gerçekten akıllıysa, sizleri kendi aklının evine sokmaya değil; fakat kendi aklınızın eşiğine doğru yürütmeye çalışır.” Halil Cibran
“Çok öğrenmek isteyen kişinin, çok acı çekmesi gerekir.” Lev Tolstoy
“Bütün hayatınız boyunca anladığınız bir şeyi, ansızın başka türlü anlayıverirsiniz. Buna öğrenmek denir işte.” Doris Lessing
“Bir insanın üniversiteyi bitirmesine yardımcı olabilirsiniz; fakat istemezse, ona düşünmeyi öğretemezsiniz.” Henry Ford
“Birçok şeyi orta derecede öğrenmektense, az şeyi tam öğrenmek daha iyidir.” André Maurois
“Eğitimin hedeflerinden biri, yaşamın değerliliğini öğretmek olmalıdır.” Abraham Maslow
“Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.” Konfüçyüs