Dünya, vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar. Hayret etme, gayret et!