“Kendi aklının sınırlarını zorlamayan insanların, her konuda konuşmaları tehlikelidir.” Albert Einstein
“Herkesin iki seçeneği vardır. Ya sevgiyle dolu oluruz ya da korkuyla…” Albert Einstein
“Başarı, çoğu zaman doğru yolda atılmış yanlış bir adımla gelir.” Albert Einstein
“Her aptal bilebilir. Önemli olan anlayabilmektir; bir insanı, bir hayvanı, bir bitkiyi, bir düşünceyi.” Albert Einstein
“Dünden ders çıkar, bugünü yaşa, yarın için umut et!” Albert Einstein
“Otoriteye körü körüne inanmak, gerçeğin en büyük düşmanıdır.” Albert Einstein
“Kişinin susması, her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur.” Albert Einstein

“Bir şey vermiyorsan, bir şey alamazsın. İyi insan olmazsan, iyilik bulamazsın.” Albert Einstein

“Eğer birçoğumuz eskimiş elbiselerimizden ve kalitesiz mobilyalarımızdan utanıyorsak, o halde eskimiş fikirlerimizden ve kalitesiz felsefelerimizden daha fazla utanmalıyız.” Albert Einstein

“İnsanlar neye lâyıksa, onu elde ederler sonunda.” Albert Einstein

“Bir öğretmenin en önemli marifeti, yaratıcılığa ve bilgiye duyulan hazzı uyandırmaktır.” Albert Einstein

“İnsanlara yapılacak en büyük hizmet, kendilerini yücelten şeylerle uğraşmalarını sağlamak ve böylece dolaylı olarak kendilerini zenginleştirmelerini mümkün kılmaktır.” Albert Einstein

“İnsanın gerçek değeri, her şeyden önce kendi kendisinden özgürleşmeyi ne ölçüde ve ne anlamda becerebildiğiyle belirlenir.” Albert Einstein

“Hayatımı aydınlatan ve zaman içinde hayatı neşeyle karşılama cesareti veren ideallerim hakikat, iyilik ve güzelliktir.” Albert Einstein

“Cevapları olan değil, soruları olan insanları dinleyin.” Albert Einstein

“Kadınlar hep erkeklerin unuttuğu şeyler için, erkekler ise hep kadınların hatırladığı şeyler için üzülürler.” Albert Einstein

“Dağınık masa, dağınık kafaya işaretse, boş masa neyin işaretidir?” Albert Einstein

“Her aptal bilebilir. Önemli olan anlayabilmektir.” Albert Einstein

“Eleştiriyi kabul etmeyen, başarısına inandıracak kimseyi bulamaz.” Albert Einstein

“Düşünemeyecek kadar aklınızı kaybetmişseniz, beyin ölümünüz gerçekleşmiş demektir.” Albert Einstein