“Size armağan veren düşmandan sakının.” Alexandre Dumas

“İki tür göz vardır: Bedenin gözü ve ruhun gözü. Bedenin gözü kimi zaman unutabilir; ama ruhun gözü her zaman anımsar.” Alexandre Dumas

“Arkadaşlık ne verdiğini unutup, ne aldığını hatırlamaktır.” Alexandre Dumas

“Önce dol ki, sonra taşabilesin.” Alexandre Dumas

“Gerçek mutluluk, gecenin karanlığında güneşi pencerene çizebilmektir.” Alexandre Dumas