“Kişisel isteklerimizle uyum gösteren her şey bize doğru görünür. Uymayanlar ise bizi öfkelendirir.” André Maurois
“Birçok şeyi orta derecede öğrenmektense, az şeyi tam öğrenmek daha iyidir.” André Maurois
“Hemen her zaman, felaketlerimizi kendi elimizle hazırlarız.” André Maurois

“Her şeyi yapmak isteyen, hiçbir şey yapamaz.” André Maurois

“Her şeyin ta tepesine çıkmak iyi şeydir; ama tepeler ıssızdır, soğuktur, ebedi karlarla kaplıdır.” André Maurois

“Büyük adam, büyük olduğunu; fakat büyüklüğünün, küçüklük olduğunu bilir.” André Maurois

“Her gün birkaç dakika dahi olsa, büyük fikirlerin seli içinde dolaşınız. İnsanlık aleminin şirin hülyalarına dalınız. Göreceksiniz ki, her gün işinize başladığınız zaman kendinizde daha yaratıcı bir çalışma kudreti bulacaksınız.” André Maurois

“Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır.” André Maurois

“Belki de insanları en çok bölen şey, kimilerinin her şeyden önce geçmişte, kimilerinin de yalnız içinde bulundukları dakikada yaşamalarıdır.” André Maurois

“Pek az kişiye, mutluluğa erişmek için bir fırsat düşmemiştir; ama pek az kişi de bu fırsattan yararlanmayı bilmiştir.” Andre Maurois

“Güzellikleri görme yeteneğini kaybetmeyen, asla yaşlanmaz.” André Maurois

“Fırtınalar insanların denizi sevmesine engel olamaz.” André Maurois

[ File # csp7123597, License # 3097778 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / johnnorth

“İstemek; istiyorum demek değil, harekete geçmektir.” André Maurois

Ozdeyis_net_resimli_ozlu_sozler_e-motivasyon.net_istemek_harekete_gecmek_sozleri_