“Aşk, ne kadar güçlü olduğunu, akıllıyı aptal, aptalı akıllı yaparak gösterir.” Aristoteles
“Kendini bilmek, tüm bilgeliğin başlangıcıdır.” Aristoteles
“Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır.” Aristoteles

“Kötü insanlar korkudan boyun eğerler, iyi insanlar ise sevgiden.” Aristoteles

“Madem alışkanlıklarımızın kölesiyiz; o zaman iyi alışkanlıklar seçmeliyiz.” Aristoteles

“En büyük suçlar, zaruri olanı değil, fazla olanı elde etmek için işlenir.” Aristoteles

“Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmakla değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.” Aristoteles

“Yapmayı öğrenmek zorunda olduğumuz her şeyi, yaparak öğreniriz.” Aristoteles

“İradenin hakimi, vicdanının esiri ol.” Aristoteles

“Toplumun toplum olması için, toplumda bir tabakanın düşünmek için zaman ayırması zorunludur.” Aristoteles

“Para, gelecekte isteyebileceğimiz bir şeyi alabileceğimizin garantisidir. Şu anda bir şeye ihtiyacımız olmasa bile, ileride isteyebileceğimiz bir şeyin alınması için bir garantidir.” Aristoteles

“Zayıflar, daima adalet ve eşitlik ister; halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.” Aristoteles

“Herkes öfkelenir. Bu çok kolay. Ama doğru şeye, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru amaçla ve doğru biçimde öfkelenmek zordur.” Aristoteles

“Bir düşünceyi kabul etmeden düşünebilmek, eğitimli bir zihnin işaretidir.” Aristoteles

“Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.” Aristoteles

“İnsan, rüzgarda hareket eden gül gibi olmalı ki, etrafına güzel kokular yayabilsin.” Aristoteles

“Öğrenmemiz gerekeni, yaparken öğreniriz.” Aristoteles

“Sağlam bilginin en güzel örneği, öğretme gücüdür.” Aristoteles

“İnsanın içinde olanlar dışında anlam bulur.” Aristoteles

“Sürekli yaptığımız şey neyse, biz o’yuz. O halde, mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır…” Aristoteles